Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Мишљења на прописе и документе јавних политика од 2008. године до данас

Планирање је најбитнији задатак менаџера у обликовању окружења, тј. организације како би деловање појединаца који раде заједнички у тимовима било ефикасно.
2
05.01.2021

Мишљење на Предлог уредбе о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2021. години

6
14.11.2020
Потпуна

Мишљење на Предлог уредбе о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом, испод тржишне цене, односно без накнаде

7
10.09.2020

Мишљење на Предлог уредбе о организацији и начину обављања послова централизованих јавних набавки на републичком нивоу

20
05.03.2020

Мишљење на Предлог Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста на територији Републике Србије