Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Мишљења на прописе и документе јавних политика од 2008. године до данас

Планирање је најбитнији задатак менаџера у обликовању окружења, тј. организације како би деловање појединаца који раде заједнички у тимовима било ефикасно.
10
21.11.2023
Делимична

Мишљење на Предлог уредбе о изменама и допунама Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачања директих улагања у сектору удлуга хотелског смештаја

16
25.10.2023
Делимична

Мишљење на Предлог уредбе о ближим условима, критеријумима и мерилима за одређивање јединственог управног места, као и начину сарадње надлежних органа у вези са поступањем и обављањем послова на јединственом управном месту