Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Мишљења на прописе и документе јавних политика од 2008. године до данас

Планирање је најбитнији задатак менаџера у обликовању окружења, тј. организације како би деловање појединаца који раде заједнички у тимовима било ефикасно.
1
10.08.2023

Мишљење на Предлог Уредбе о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката

4
06.07.2023
Потпуна

Мишљење на Предлог уредбе о ванредној интервентној мери подршке правним лицима и предузетницима који складиште малину и вишњу рода 2022. године ради измирења обавеза према произвођачима

15
29.03.2023
Потпуна

Мишљење на Предлог уредбе о управљању програмима и успостављању структуру и органа за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмената за претприступну помоћ(ИПА 3)

18
01.03.2023
Делимична

Мишљење на Предлог уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане куповине нових возила која имају искључиво електрични погон, као и возила која уз мотор са унутрашњим сагоревањем покреће и електрични погон (хибридни погон)

20
24.02.2023
Потпуна

Мишљење на Предлог уредбе о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповини породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета