Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Архива Републичког секретаријата за јавне политике

Овде можете пронаћи све информације које су архивиране
Архива јавних набавки
Јавне расправе
2017. година
Отворени поступак за 2017. годину - набавка добара Набавка рачунарске опреме
Конкурсна документација 31.10.2017.
Погледајте
Позив за подношење понуда 31.10.2017.
Погледајте
Одлука о додели уговора 01.12.2017.
Погледајте
Обавештење о закљученом уговору
Погледајте
Отворени поступак за 2017. годину набавка услуге Израда и имплементација јединственог информационог система за планирање и праћење спровођења јавних политика
Позив за подношење понуда 08.06.2017.
Погледајте
Конкурсна документација 08.06.2017.
Погледајте
Додатне информације и појашњења бр. 1 06.07.2017.
Погледајте
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 06.07.2017.
Погледајте
Прве измене и допуне конкурсне документације 07.07.2017.
Погледајте
Додатне информације и појашњења бр. 2 07.07.2017.
Погледајте
Додатне информације и појашњења бр. 3 14.07.2017.
Погледајте
Додатне информације и појашњења бр. 4 19.07.2017.
Погледајте
Одлука о додели уговора 16.08.2017.
Погледајте
Обавештење о закљученом уговору
Погледајте
План јавних набавки за 2017. годину
Погледајте
2019
Јавна расправа о Предлогу програма за поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир” за период 2019 – 2021. године 01.04.2019.
Погледајте
Спровођење јавне расправе о нацрту закона о планском систему Републике Србије и пратећим подзаконским актима 08.03.2019.
Погледајте
Извештај о спроведеној јавној расправи о предлогу стратегије 06.02.2019.
Погледајте
2018
Одржана јавна расправа о реформи планског система за представнике јединица локалне самоуправе 06.02.2018.
Погледајте
Одржана јавна расправа о пакету прописа за планирање и управљање јавним политикама 06.02.2018.
Погледајте
Спровођење јавне расправе о нацрту закона о планском систему 06.02.2018.
Погледајте
Припремљен пакет прописа о планирању и управљању јавним политикама 06.02.2018.
Погледајте
Јавна расправа о предлогу стратегије регулаторне реформе у Републици Србији за период 2011-2014. године 05.02.2018.
Погледајте
Осми европски правни и политички форум 05.02.2018.
Погледајте
Нацрт програма економских реформи (ERP) 2018-2020 05.02.2018.
Погледајте