Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Усвојен Aкциони план за спровођење програма за поједностављење административних поступака и регулативе „е-ПАПИР” за период 2020 -2021. године

29 / 06 / 2020

Влaдa Рeпубликe Србиje је 26. јуна 2020. године усвојила Акциони план за спровођење Програма за поједностављење административних поступака и регулативе „е-ПАПИР” за период 2020. - 2021. године.

Претходно је Влада, 11. јула 2019. године, усвојила Програм за поједностављење административних поступака и регулативе  „е-ПАПИР” са пратећим Акционим планом за период 2019 – 2021. године.

Програм „е-ПАПИР“ представља документ јавне политике којим се први пут свеобухватно и системски приступа реформи јавне управе, у делу који се односи на повећање ефикасности у спровођењу административних поступака, односно подизања квалитета пружања јавних услуга привреди. Наведена реформа ће резултирати поједностављењем административних поступака (оптимизацијом, дигитализацијом и укидањем сувишних административних поступака), као и успостављањем Јавног регистра административних поступака. На тај начин ће се унапредити сигурност, транспарентност и предвидљивост пословног окружење, смањити удео укупних административних трошкова у БДП и сузити простор за корупцију.

Програмом је предвиђено да се ревизија Акционог плана 2019-2021. године утврди и усвоји када буде припремљена и усаглашена друга група препорука за оптимизацију административних поступака. У складу са наведеним, припремљен је и усвојен Акциони план за спровођење Програма за период 2020-2021. године, који у себи садржи све активности претходног акционог плана које нису у потпуности реализоване, као и активности везане за оптимизацију друге групе поступака за које су препоруке усаглашене са надлежним органима.

Републички секретаријат за јавне политике ће у наредном периоду, поред праћења имплементације активности предвиђених Акционим планом, наставити и консултативни процес са надлежним органима и другим заинтересованим странама ради припреме и усаглашавања препорука за оптимизацију треће групе административних поступака.

PDF 0.5mb

Програм еПАПИР 11.07.19

Погледај
PDF 3.5mb

Акциони план еПАПИР 2020-2021 26.06.20

Погледај
PDF 19.8mb

Први пакет препорука АП 11.07.2019

Погледај
PDF 14.8mb

Други пакет препорука АП 26.06.2020

Погледај