Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Портал е-Папир за привреднике

22 / 05 / 2018

Републички секретаријат за јавне политике, координатор пројекта  „еПапир - самњење административног оптерећења привреде“, креирао је јединствено место за давање предлога привредника  за унапређења или поједностављење 2500 поступака, које су у претходном периоду пописали органи јавне управе на централном нивоу.

Од 15.маја на Порталу www.epapir.rsjp.gov.rs – очекујемо информације  и мишљења привредника и пословних удружења – где и због чега привредници наилазе на проблем у пословању, као и предлог које администартивне поступке треба укинути или поједноставити.

Републички секретаријат за јавне политике је организовао и састанак са представницима пословних удружења и привредницима, како би заједнички резимирали предности пројекта и наредне кораке и уједно представили нови портал за привреднике.

Партнерским односом привреде и јавне управе и активном сарадњом, треба да буде постигнут крајњи ефекат Е-Папира, а то је успостављање Регистра административних поступака као јавно доступне базе и пословање привредника једним кликом из канцеларије. Упоредо оствариће се укидање непотребних процедура, као и измена прописа како би се поступци учинили једноставнијим и растеретила привреда.

Корист коју ће привреда одмах осетити јесте предвидивост пословања, чиме се обезбеђује правна сигурност и минимализује могућност корупције. До 2021.године биће поједностављено 500 поступака а 100 најскупљих, најчешћих и најкомпликованијих поступака издавања дозвола биће дигитализовано.

Позивамо све привреднике, посебно малих и средњих предузећа, да се активно укључе и заједно са Владом и органима јавне управе, креирају пословно окружење по својој мери!