Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Почетак израде Нацрта програма за поједностављење административних поступака и регулативе – eПАПИР за период 2019 – 2020. године

22 / 02 / 2019

Републички секретаријат за јавне политике, у складу са одредбама члана 32. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), обавештава заинтересовану јавност да се отпочело са израдом Нацрта програма за поједностављење административних поступака и регулативе – eПАПИР за период 2019 – 2020. године (у даљем тексту: Нацрт програма).

Нацртом програма, разрађују се циљеви утврђени следећим документима јавних политика:

1) Стратегијом регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016-2020. године („Службени гласник РС”, број 8/16), Посебан циљ 3: Поједностављење административних процедура и успостављање система за континуирано мерење и праћење административних трошкова привреде и грађана;

2) Стратегијом подршке развоју малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период од 2015. до 2020. године („Службени гласник РС”, број 35/15), Стуб: Унапређење пословног окружења, Димензија 2: Унапређење ефикасности спровођења административних поступака;

3) Националним програмом за сузбијање сиве економије („Службени гласник РС”, број 110/15) Посебни циљ 3: Смањење административног и парафискалног оптерећења за привреду и грађане;

Имајући у виду циљеве наведених докумената јавних политика, као општи циљ Нацрта програма препознато је смањење административних трошкова за привреду, што ће бити и постигнуто реализацијом посебних циљева – оптимизацијом и дигитализацијом административних поступака.

Планирано је, да саставни део Нацрта програма буде и акциони план за његово спровођење у 2019. години, заједно са „првим пакетом” припремљених препорука за оптимизацију административних поступака, усаглашеним са државним органима и организацијама одговорним за њихово спровођење, као и на основу резултата одржаних фокус група и достављених иницијатива привреде (у прилогу вести).

Републички секретаријат за јавне политике позива заинтересовану јавност да достави своје предлоге у вези са садржином Нацрта програма, као и предлоге, примедбе и сугестије на „први пакет” препорука за оптимизацију административних поступака, путем електронске поште на адресу: office@rsjp.gov.rs

Прилог – препоруке за оптимизацију административних поступака