Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Нова методологија праћења тржишта рада

25 / 12 / 2017

У амфитеатру Националне службе за запошљавање одржана је, 22. децембра , презентација нове методологије за праћење услуга и активних мера тржишта рада.

Развијена нова методологија је значајан резултат остварен у поткомпоненти 4.2. у компоненти 4 – рад и запошљавање у оквиру Пројекта за унапредјење конкурентности и запосљавања који се реализује на основу Споразума о зајму који је Република Србија потписала са Светском банком.

Нову методологују у функцији побољшања ефективности активних мера запошљавања представили су Неда Милановић и Милан Ђуретановић из Националне службе за запошљавање и консултант на Пројекту, проф. др Михаил Арандаренко.

Нова методолигија је развијени алат који креаторима политика омогућава добијање прецизне слике о свим трошковима и учесницма услуга и мера тржишта рада, као основе за евалуацију нето учинака програма и за даљу анализу трошкова и користи.

Како је методологија заснова на доследном праћењу методолошког упутства Еуростата о статистици политика тржишта рада, значајан резултат огледа се и у могућности поређења перформанси са другим европским земљама које користе исту методологију.

На представљању и у каснијој дискусији у вези са новом методологијом, активно су учествовали представници Светске банке, министарстава – корисника Пројекта, Привредне коморе Србије, Национале службе за запошљавање, консултанти на компоненти 4 и Републичког секретаријата за јавне политике који обавља функцију координатора над Пројектом у целини.