Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Нацрт V Поглавља Програма економских реформи (ЕРП) 2020-2022

09 / 12 / 2019

У циљу припреме за процес економског и фискалног надзора унутар Европске уније, Република Србија, израђује документ под називом Програм економских реформи („Economic Reform Programme“ - ERP)

У ширем контексту, економско управљање („economic governance“) подразумева дефинисање и приоритизацију структурних реформи, у циљу отклањања препрека привредном расту и развоју, као и повећању конкурентности националне економије.

ERP је преносни („rolling“) програм тако да сваки нови циклус његове израде треба да, у извесној мери представља континуитет у области приоритета. Циклус почиње у јуну сваке године издавањем детаљних смерница од стране Европске комисије за Западни Балкан и Турску, a завршава се у мају наредне године усвајањем заједничких закључака на састанку Савета ЕУ за економска и финансијска питања у Бриселу. У току је шести циклус израде документа ERP за период 2020–2022. године.

ERP се састоји из дела посвећеног макроекономској ситуацији и монетарној политици и дела о приоритетним структурним реформама. Израду првог дела документа координирају Министарство финансија и Народна банка Србије, а за координацију дела о приоритетним структурним реформама задужени су Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике. У изради документа активно учествују чланови Радне групе за израду и праћење спровођења ERP основане одлуком министра финансија.

Структурне реформе, у оквиру поглавља 5. ERP 2020-2022, у складу са смерницама Европске комисије, организованe су у осам кључних области: реформа тржишта енергије и транспорта; пољопривреда, индустрија и услуге; пословни амбијент и борба против сиве економије; истраживање, развој и иновације и дигитална економија; трговинске реформе; образовање и вештине; запошљавање и тржиште рада и социјална заштита и укључивање, а приказане су у 22 приоритетне структурне реформе.

Нацрт поглавља 5. документа ERP 2020-2022. ставља се на увид јавности путем веб-сајта Министарста финансија и Републичког секретаријата за јавне политике од 6. до 20. децембра 2019. године. Део документа посвећен макроекономској ситуацији и монетарној политици биће сачињен на основу ревидиране Фискалне стратегије за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину која се може преузети на: https://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=15027

Након финализације текста документа ERP 2020-2022. у наредном периоду и потом усвајања од стране Владе Републике Србије, документ ће бити достављен ЕК крајем јануара 2020. године.

ERP ће након тога бити размотрен са представницима ЕУ, тачније са министрима финансија и привреде, представницима централних банака држава чланица ЕУ и надлежним европским институцијама током маја 2020. године, у оквиру економског дијалога, на састанку Савета ЕУ за економска и финансијска питања (ECOFIN Council) на коме ће бити усвојене и нове заједничке препоруке учесницима у процесу (Западни Балкан и Турска).

У циљу обезбеђивања што ширих консултација приликом избора приоритетних структурних реформи, обављене су интензивне интерресорне консултације преко ERP координатора, као и консултације са организацијама цивилног друштва о којима се сачињава посебан анекс документа ERP.

Молимо све заинтересоване да своје коментаре и сугестије на Нацрт Програма економских реформи 2020-2022. доставе на електронску адресу erp@mfin.gov.rs до 20. децембра 2019. године.

Последњи документ ЕРП 2019-2021. као и Препоруке ЕКОФИН Савета из маја 2019. године, можете погледати испод.

PDF 1.4mb

ERP 2020-2022 нацрт поглавља V

Погледај
PDF 3.3mb

ERP 2019-2021

Погледај
PDF 0.4mb

Препоруке Савета ЕУ за економска и финансијска питања

Погледај