Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Нацрт V Поглавља Програма економских реформи (ЕРП) 2020-2022

09 / 12 / 2019

У циљу припреме за процес економског и фискалног надзора унутар Европске уније, Република Србија, израђује документ под називом Програм економских реформи („Economic Reform Programme“ - ERP)

У ширем контексту, економско управљање („economic governance“) подразумева дефинисање и приоритизацију структурних реформи, у циљу отклањања препрека привредном расту и развоју, као и повећању конкурентности националне економије.

ERP је преносни („rolling“) програм тако да сваки нови циклус његове израде треба да, у извесној мери представља континуитет у области приоритета. Циклус почиње у јуну сваке године издавањем детаљних смерница од стране Европске комисије за Западни Балкан и Турску, a завршава се у мају наредне године усвајањем заједничких закључака на састанку Савета ЕУ за економска и финансијска питања у Бриселу. У току је шести циклус израде документа ERP за период 2020–2022. године.

ERP се састоји из дела посвећеног макроекономској ситуацији и монетарној политици и дела о приоритетним структурним реформама. Израду првог дела документа координирају Министарство финансија и Народна банка Србије, а за координацију дела о приоритетним структурним реформама задужени су Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике. У изради документа активно учествују чланови Радне групе за израду и праћење спровођења ERP основане одлуком министра финансија.

Структурне реформе, у оквиру поглавља 5. ERP 2020-2022, у складу са смерницама Европске комисије, организованe су у осам кључних области: реформа тржишта енергије и транспорта; пољопривреда, индустрија и услуге; пословни амбијент и борба против сиве економије; истраживање, развој и иновације и дигитална економија; трговинске реформе; образовање и вештине; запошљавање и тржиште рада и социјална заштита и укључивање, а приказане су у 22 приоритетне структурне реформе.

Нацрт поглавља 5. документа ERP 2020-2022. ставља се на увид јавности путем веб-сајта Министарста финансија и Републичког секретаријата за јавне политике од 6. до 20. децембра 2019. године. Део документа посвећен макроекономској ситуацији и монетарној политици биће сачињен на основу ревидиране Фискалне стратегије за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину која се може преузети на: https://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=15027

Након финализације текста документа ERP 2020-2022. у наредном периоду и потом усвајања од стране Владе Републике Србије, документ ће бити достављен ЕК крајем јануара 2020. године.

ERP ће након тога бити размотрен са представницима ЕУ, тачније са министрима финансија и привреде, представницима централних банака држава чланица ЕУ и надлежним европским институцијама током маја 2020. године, у оквиру економског дијалога, на састанку Савета ЕУ за економска и финансијска питања (ECOFIN Council) на коме ће бити усвојене и нове заједничке препоруке учесницима у процесу (Западни Балкан и Турска).

У циљу обезбеђивања што ширих консултација приликом избора приоритетних структурних реформи, обављене су интензивне интерресорне консултације преко ERP координатора, као и консултације са организацијама цивилног друштва о којима се сачињава посебан анекс документа ERP.

Молимо све заинтересоване да своје коментаре и сугестије на Нацрт Програма економских реформи 2020-2022. доставе на електронску адресу erp@mfin.gov.rs до 20. децембра 2019. године.

Последњи документ ЕРП 2019-2021. као и Препоруке ЕКОФИН Савета из маја 2019. године, можете погледати испод.

PDF 1.4mb

ERP 2020-2022 нацрт поглавља V

Погледај
PDF 3.3mb

ERP 2019-2021

Погледај
PDF 0.4mb

Препоруке Савета ЕУ за економска и финансијска питања

Погледај