Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Први круг консултација о радном тексту Предлога уредбе о анализи ефеката прописа

31 / 01 / 2023

Републички секретаријат за јавне политике (у даљем тексту: РСЈП) обавештава јавност да је започео први круг консултација о радном тексту Предлога уредбе о анализи ефеката прописа (у даљем тексту: Предлог уредбе).

Напомињемо да је РСЈП 22. јуна 2022. године званично обавестио јавност да је започео процес израде Предлога уредбе, заједно са Предлогом уредбе о методологији управљањa јавним политикама, при чему је уз обавештење приложио и полазне основе за израду Предлога уредбе које су садржале и предлог новог упитника за израду Извештаја о анализи ефеката прописа и позвао јавност да достави сугестије и коментаре на полазне основе и важећу уредбу путем портала еКонсултације.

Том приликом је јавност обавештена о намери РСЈП да ове две уредбе замене важећу Уредбу о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС”, број 8/19 у даљем тексту: Уредба) која је у примени је од 16. фебруара 2019. године. Наиме, на основу анализе досадашњег спровођена Уредбе, закључено да је потребно посебним уредбама регулисати управљање јавним политикама и анализу ефеката прописа, у циљу бољег разумевања и примене правног оквира којим је уређен плански систем и анализа ефеката.

Овом приликом РСЈП позива заинтересовану јавност да коментаре и сугестије на радни текст Предлога уредбе који садржи и прилоге 1 и 2 којим су уређене садржине Извештаја о спроведеној ex ante анализи ефеката прописа и Извештаја о спроведеној ex post анализи ефеката прописа достави на мејл zivorad.jolovic@rsjp.gov.rs или путем портала еКонсултације. Рок за достављање коментара је 20. фебруар 2023. године. Напомињемо да радним текстом уредбе нису обухваћене одредбе којим би се уредио начин спровођења консултација за прописе, као и прелазне и завршне одредбе који ће бити предмет разраде у наредном периоду.

Порталу еКонсултације можете приступити путем линка.

DOCX 0.1mb

Радни текст Предлога уредбе за консултације

Погледај
DOCX 0.1mb

Прилог 1 Уредбе - Извештај о спроведеној ex ante АЕП

Погледај
DOCX 0.1mb

Прилог 2 Уредбе - Извештај о спроведеној ex post АЕП

Погледај