Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Јавне расправе

Jaвна расправа је облик учешћа јавности у процесу припреме прописа и докумената јавних политика, која се спроводи након завршеног процеса консултација. Спровођење јавне расправе у припреми прописа и докумената јавних политика ближе је уређено Пословником Владе Републике Србије.