Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Јавне расправе

Jaвна расправа је облик учешћа јавности у процесу припреме прописа и докумената јавних политика, која се спроводи након завршеног процеса консултација. Спровођење јавне расправе у припреми прописа и докумената јавних политика ближе је уређено Пословником Владе Републике Србије.