Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Одржана јавна расправа о реформи планског система за представнике јединица локалне самоуправе

06 / 02 / 2018

Представници Миинистарства државне управе и локалне самоуправе и Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП), организовали су за представнике јединица локалне самоуправе јавну расправу о Нацрту закона о планском систему Републике.

Представљена су и два подзаконска акта, која ће бити донета на основу Закона: Нацрт уредбе о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика и Нацрт уредбе о методологији за израду средњорочних планова.

Пакет прописа који је припремио Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) у широком консултативном процесу током две и по године, сачињен је и на основу сугестија локлане самоуправе.

У име РСЈП, Бојана Тошић в.д.заменика директора, нагласила је циљ доношења ових прописа: увођење јединствених стандарда квалитетног планирања и креирања јавних политика на свим нивоима у Републици Србији, чвршћа повезаност планирања и програмског буџета, као и боља координација републичког, покрајинског и локланог нивоа, кроз исти језик комуникација.

Да елементи планирања на локалном нивоу постоје, али да их треба унапредити – потврдили су бројни представници општина, као и представници СКГО – Сталне Конференције градова и општина, који су такође активно учествовали у припреми прописа. Представници јединица локалане самоуправе дали су пуну подршку реформи планског система и конструктивном дискусијом и сугестијама употпунили јавну расправу.

Сви заинтересовани могу послати коментаре на предложени пакет прописа  закључно са 20. јануаром 2017.године, на адресу: javna.rasprava@rsjp.gov.rs

Доступни материјали

Назив документа
Презентација са одржане јавне расправе
Нацрт закона о планском систему Републике Србије
Нацрт уредбе о методологији управљања јавним политикама,, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика
Нацрт уредбе о методологији за израду средњорочних планова