Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Јавна расправа о предлогу стратегије регулаторне реформе у Републици Србији за период 2011-2014. године

05 / 02 / 2018

23. децембар 2011. године - Oдржана јавна расправа о предлогу стратегије регулаторне реформе у Републици Србији за период 2011-2014

Канцеларија за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа и Кабинет председника Владе за привреду и регионални развој, у сарадњи са УСАИД Пројектом за боље услове пословања, организовали су јавну расправу о Предлогу стратегије регулаторне реформе у Републици Србији за период 2011-2014 (у даљем тексту: Предлог стратегије) са Акционим планом. Јавна расправа одржана је 22. децембра 2011. године у Палати Србије, у Београду.

Овом изузетно посећеном скупу присуствовали су предстaвници јавног и приватног сектора, као и представници међународних развојних организација, попут НАЛЕД-а, Удружења банака Србије, Правног факултета Универзитета у Београду, ЈП Службени гласник, ГИЗ-а, ЕУ Пројекта јавне управе, Оптимус – Центра за добро управљање, Комисије за хартије од вредности, као и представници министарстава задужених за послове привреде и регионалног развоја .

Учесници су изнели сугестије и примедбе на Предлог стратегије и Акционог плана, у циљу унапређења ових докумената. Најзначајнији коментари односили су се на кратке рокове, попут рока важења самог Предлога стратегије и нереално кратких рокова за спровођене свих активности предвиђених Акционим планом. У више наврата истакнуто је и да је потребно урадити значајну техничку редакцију текста Предлога стратегије.

Презентацију са јучерашње јавне расправе можете погледати ОВДЕ.