Републички секретаријат за јавне политике израдио је приручник за руководиоце као подршку у примени Закона о планском систему. Приручник је намењен широкој групи руководилаца, на сва три нивоа власти – националном, покрајинском и локалном. Док његова структура одговара потребама државних службеника на положају али и руководилаца ужих унутрашњих јединица.

Садржај приручника је практичан и фокусира се на теме као што су: шта је све од података потребно да руководиоци имају пред собом како би донели оптималне и на чињеницама засноване одлуке. У њему ћете наћи алате за оцену квалитета коришћених података и урађених анализа, коју помажу у оцени да ли су прикупљени подаци одговарајући и довољни за одлуку која се доноси. Ту је и опис новина у планирању које су уведене Законом о планском систему, као што су израда концепта политике и успостављање Јединственог информационог система за планирање, праћење и координацију јавних политка.

Израду приручника подржао је пројекат немачко-српске развојне сарадње Подршка реформи јавне управе који спорводи ГИЗ.