Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Утврђени коначни резултати позива расписаног за доносиоце одлука

06 / 02 / 2018

Комисија за оцену и селекцију достављених пријава је након истека жалбеног периода одређеног за подношење приговора на Прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених тема утврдила коначну Листу вредновања и рангирања пријављених тема

Републички секратаријат за јавне политике je 5. октобра 2017. године објавио Прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених тема, коју је утврдила Комисија за оцену и селекцију достављених пријава 4. октобра, по основу Позива, расписаног 12. септембра 2017. године. Позив је расписан за министарстава, као и независне и самосталне организације, надлежне за креирање и спровођење јавних политика, у оквиру спровођења II круга пројекта PERFORM. У Прелиминарној листи су утврђени прелиминарни резултати поступка оцењивања и селекције кандидованих тема за финансирање студија и анализа које ће бити употребљене за креирање, односно спровођење јавних политика или припрему правног оквира у одређеној области друштвених наука.

Учесници конкурса су имали право приговора на утврђену Прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених тема, као и право увида у поднете пријаве и приложену документацију у просторијама Републичког секретаријата за јавне политике, закључно са 10. октобром 2017. године.

С обзиром да током жалбеног периода није било поднетих приговора на Прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених тема, Комисија је утврдила Листу вредновања и рангирања пријављених тема, чији текст одговара тексту првобитно објављене Прелиминарне лист вредновања и рангирања пријављених тема, што је и констатовала у Одлуци о утврђивању Листе вредновања и рангирања пријављених тема и селекцији тема за финансирање студија и анализа. Одлука је коначна и садржи коначне резултате поступка избора и селекције кандидованих тема, али и констатацију да ће за преостала неискоришћена донаторска средства бити расписан још један Позив за кандидовање тема.