Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

„Унапређење ефикасности и транспарентности – пут ка побољшаљу пословне климе“

06 / 02 / 2018

Представници Републичког секретаријата за јавне политике учествовали су 23. јуна на завршној конференцији Пројекта „Регулаторна реформа на локалном нивоу“ која је одржана под називом „Унапређење ефикасности и транспарентности – пут ка побољшаљу пословне климе“. Конференција је организована од стране носилаца пројекта: Сталне конференције градова и општина – Савез градова и општина Србије и ОПТИМУС – Центра за добро управљање, а уз подршку Швајцарског државног секретаријата за економске послове. Том приликом су представљена главна достигнућа Пројекта и предстојећи изазови из области унапређења квалитета пословног окружења у Србији. Један од кључних проблема којим се Пројекат бави јесу компликоване и нетранспарентне административне процедуре, које стварају непотребно административно оптерећење привреде.

Након спровођења реформе, кроз примену модела пословања у свим одабраним општинама и након усвајања препорука од стране надлежних општинских органа, забележени су следећи резултати: елиминација 262 непотребна документа, унапређени су обрасци и скраћени рокови у 71,9% поступака; забележена је уштеда у директним трошковима привреде у износу од 129.682,59 ЕUR годишње, док уштеде у директним и индиректним трошковима износе 2.423.325,88 за привреду, што преставља смањење од 32,9% у односу на трошкове пре реформе. Такође, као последица израде инвентара, анализе и поједностављења административних поступака спроведених у свих шест локалних самоуправа, процењене директне и индиректне уштеде привредног сектора остварене усвајањем 2.964 препоруке за унапређење 635 поступака од интереса за привреду, на годишњем нивоу, износе 19,36 мил EUR.

Канцеларија за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа до 2014. године, а касније и Републички секретаријат за јавне политике, континуирано су пружали подршку у имплементацији пројектних активности. Посебно значајан допринос је остварен у оквиру Компоненте 2 пројекта у домену увођење принципа анализе ефеката прописа на локалном нивоу. Водећу улогу у том процесу има Мира Прокопијевић, директорка некадашње Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа, данас помоћница директора Републичког секретаријата за јавне политике. Мира Прокопијевић је и овом приликом дала свој допринос кратким обраћањем на завршној конференцији, осврћући се на стање регулаторне реформе на националном и локалном нивоу и предстојеће изазове. Такође, указала је и на место Републичког секретаријата за јавне политике у процесу управљања јавним политикама и значај усаглашавања јавних политика на локалном нивоу са националним јавним политикама. У закључном делу је истакнуто да је Пројекат пример добре праксе у спровођењу дерегулације и симплификације на локалном нивоу, као и да ће Републички секретаријат за јавне политике и убудуће подржавати сличне пројекте.