Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Сет тренинга-радионица за унапређење система јавних политика у Републици Србији

05 / 02 / 2018

Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) (у сарадњи са пројектом ЕУ „Реформа координације политика у Влади Републике Србије – трећа фаза“) спроводи сет од 3 тренинга-радионице у периоду мај-јун 2015. године

Овај сет обука РСЈП организује и спроводи у циљу унапређења система јавних политика у Републици Србији, нудећи напредне технике анализе и планирања које су неопходне за добро управљање у свакој великој организацији. Кроз развој и унапређење знања и вештина државних службеника, који су најбитнији елемент функционисања сваког система државне управе, циљ је да се обезбеди да јавне политике у Републици Србији (садржане у усвојеним стратегијама, акционим и другим плановима, програмима и др.) као и прописи кроз које се спроводе јавне политике буду оријентисани ка жељеним резултатима и ефектима те засновани на поузданим подацима и чињеницама.

Сви тренинзи ће се одржати у просторијама РСЈП, Влајковићева 10/ први спрат, Београд, у следећим терминима:

  1. „Технике планирања” – 21. и 22. мај 2015. године
  2. „Анализа ефеката јавних политика“ – 9. и 10. јун 2015. године
  3. „Праћење, извештавање и оцена“ – 15. јун 2015. године

Позивамо све запослене у министарствима и другим органима државне управе, који се баве планирањем и аналитичко-студијским пословима да се пријаве попуњавањем Пријаве и пошају је на e-mail адресу: jasmina.petrovic@rsjp.gov.rs или diana.paunovic@rsjp.gov.rs, или да се пријаве путем телефона: 011/3349-818, најкасније до 18.05.2015. године.