Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Састанак радне групе за праћење реализације Стратегије Југоисточна Европа 2020 (СЕЕ 2020)

05 / 02 / 2018

Директорка Републичког секретаријата за јавне политике, Јасна Атанасијевић, учествовала је на првом састанку радне групе за праћење реализације Стратегије Југоисточна Европа 2020 (СЕЕ 2020) у организацији Регионалног савета за конкурентност (РЦЦ) у Словенији, на Бледу, 29. јануара 2015. Улога Републилчког секретаријата за јавне политике јесте да, с обзиром на своје активности у услађивању стратешких докумената Владе и праћења спровођења приоритета Владе, пружа стручну подршку националном стратешком оквиру у постизању циљева дефинисаних у СЕЕ 2020.

Радној групи за праћење СЕЕ 2020 представљено је искуство Словеније у оквиру процеса тзв. Европског семестра који за циљ има координацију националних економских политика држава чланица Европске уније у складу са стратегијом Европа 2020.

Такође, представљена је и методологија за праћење конкурентности привреда Југоисточне Европе успостављена од стране ОЕЦД-а за потребе припреме Извештаја о конкурентности, који ће бити објављен крајем 2015. Извештај о конкурентности се заснива на око 300 квантитативних и око 100 квалитативних индикатора на основу којих се прати конкурентност региона Југоистицне Европе, а служиће и као полазна основа за методологију за праћење спровођења СЕЕ 2020.