Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Сарадња у области јавних политика

06 / 02 / 2018

Усклађене јавне политике које воде развоју друштва и економије, као и отворена, ефикасна и флексибилна државна администрација која је у служби грађана и руководи се интересима дугорочног развoја, неопходан су услов за приступање ЕУ, оцењено је током састанка министра европских послова Црне Горе, Александра Андрије Пејовића  са представницима РСЈП – в.д. директорa Јасне Атанасијевић и в.д. заменика директора Бојане Тошић.

На састанку који је одржан у Подгорици, било је речи о правном оквиру који уређује област управљања јавних политика, резултатима који су остварени у тој области и даљим правцима и циљевима.

Јасна Атанасијевић је представила искуство Србије и рад Секретаријата за јавне полике на недавно усвојеном Закону о планском систему, којим се уређују управљање системом јавних политика и средњорочно планирање, међусобна усклађеност планских докумената, као и обавезе извештавања о њиховом спровођењу, израда анализе ефеката и вредновања њихових учинака.

Саговорници су договорили конкрене облике сарадње који ће допринети јачању административних капацитета за планирање и праћење усклађености и примене планских докумената који ће водити квалитетнијем и ефикаснијем спровођењу јавних политика.