Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Резултати оцењивања и селекција пријава -II круг пројекта PERFORM

06 / 02 / 2018

Републички секратаријат за јавне политике објављује резултате рада Комисије за оцену и селекцију достављених пријава, у оквиру спровођења другог круга „PERFORM” пројекта који подржава Швајцарска агенција за развој и сарадњу SDC.

Комисија je спровела поступак оцењивања и селекције достављених пријава са предлозима за финансирање студија и анализа, које су достављене по Јавном позиву расписаном 12. септембра 2017. године за сва министарства, као и независне и самосталне организације надлежне за креирање и спровођење јавних политика. У јавном позиву су доносиоци одлука позвани да номинују теме из своје области, ради финансирања студија и анализа за потребе креирања и праћења јавних политика у одређеној области заснованих на резултатима истраживања из области друштвених наука.

По затварању јавног позива, уследио је поступак прикупљање и евиденција свих уредно поднетих пријава са пратећом документацијом. Комисија је 4. октобра 2017. године спровела административну проверу достављене документације и поступак разматрања и оцењивања поднетих пријава у складу са утврђеном листом критеријума за селекцију тема за истраживања, као и селекцију и рангирање номинованих тема за анализе и студије. Након спровођења овог поступка, Комисија је утврдила Прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених тема.

PDF 0.2mb

Прелиминарнa листa вредновања и рангирања пријављених тема

Погледај
PDF 0.3mb

Извештај рада Комисије

Погледај
PDF 0.4mb

Критеријуми селекције.

Погледај

Учесници конкурса имају право приговора на утврђену Прелиминарну листу вредновања и рангирања, као и увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од објављивања Прелиминарне листе, закључно са 10. октобром 2017. године.

Одлуку о приговору доноси Комисија најкасније у року од 7 дана од дана истека рока за пријем приговора.

Коначна одлука о избору тема, односно корисника биће донета у року не дужем од 15 дана од утврђивања Прелиминарне листе вредновања и рангирања, тј. до 1. новембра 2017. године. Ова одлука ће бити објављена на интернет страници РСЈП и достављена изабраним кандидатима.