Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са пројектом PERFORM отвара још један позив за доносиоце одлука

06 / 02 / 2018

Након спроведеног Позива за министарства, као и независне и самосталне организације које врше јавна овлашћења, који  је трајао у периоду 12. септембра до 20. октобра 2017. године и на коме је одобрено 5 тема за финансирање анализа за потребе креирања, односно праћења јавних политика у одређеној области заснованих на резултатима истраживања из области друштвених наука, донета је одлука о поновном расписивању Позива.

Позив се расписује за финансирање још 3 – 5 тема, за које ће бити обезбеђено укупно 50 000 евра у динарској противвредности, што представља укупну суму преосталог буџета пројекта PERFORM.  Позив је отворен до 24. новембра 2017. године. Више информација можете наћи у Позиву, а пријавни формулар можете преузети овде.

Као и у процесу претходног Позива, након истека рока за подношење пријава, Комисија за оцену и селекцију пристиглих пријава ће спровести процес вредновања и селекције пријављених тема. У даљем процесу, биће расписан јавни позив за акредитоване научно-истраживачке организације да конкуришу за добијање средстава за спровођење истраживања, чије резултате ће доносиоци одлука користити за креирање и праћење јавних политика, а у складу са утврђеним приоритетима Владе.

Поводом претходно расписаног Позива, РСЈП је одржо информативни састанак са заинтересованим подносиоцима пријава 19. септембра 2017. године. Том приликом су присутни имали прилике да чују више о спровођењу другог циклуса пројекта PERFORM, као и да разјасне постојеће дилеме. Више се можете информисати у оквиру документа питања и одговори.

Републички секретаријат за јавне политике је за потребе спровођења принципа креирање и праћење јавних политика утемељених на утврђеним чињеницама и подацима  (EIPM – evidence-informed policy making), креирао Смернице за укључивање истраживачке заједнице у процесе креирања и спровођења јавних политика. Овај документ је заснован на искуствима спровођења пилот пројеката из првог циклуса пројекта PERFORM. Након спровођења другог циклуса пројкета, планирано је да документ буде унапређен сходно новим искуствима и поукама.