Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Радионица “Мапирање циклуса јавних политика на централном нивоу у Републици Србији”

05 / 02 / 2018

Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са пројектом „Реформа координација политика у Влади Републике Србије – трећа фаза“ који финансира Европска унија, а спроводи конзорцијум који предводи ГИЗ-ГмбХ, организовао је радионицу на тему креирања јавних политика на централном нивоу у Републици Србији 1. јула 2014. године.

На радионици је разматран извештај „Мапирање циклуса јавних политика на централном нивоу у Републици Србији“ који су израдили експерти на пројекту у области јавних политика. Извештај разматра систем креирања јавних политика у Србији кроз детаљну анализу појединачних аспеката циклуса јавне политике (планирање, иницирање и формулисање, доношење одлука, праћење и реализација), анализу оперативног начина функционисања различитих делова Владе и/или у оквиру унакрсних области јавних политика, али и анализу формалних и неформалних интерних улога, односа и уређења свих укључених институција.

Извештај поред тога описује и процесе за утврђивање приоритета у поступку формулисања јавне политике, идентификовање и координацију повезаности јавних политика, повезивање јавне политике са финансијским планирањем и решавањем конкурентних приоритета, конфликата и спорова.

Током радионице која је окупила представнике  институција и заинтересованих страна, организована је конструктивна дискусија и размотрени налази и закључци презентованог извештаја.