Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Пројекат Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ)

06 / 02 / 2018

Структура пројекта

 • Компонента један: Техничка помоћ у циљу унапређења креирања политика засновано на чињенично утемељеним одлукама, као и финансијско планирање и мерење, на нивоу локалних самоуправа
 • Компонента два: Техничка помоћ за имплементацију и унапређење стратешког и правног оквира у области децентрализације

Трајање пројекта

 • Пројекат се реализује у временском оквиру од три и по године (почетак јул 2016. године, крај 30. октобар 2019. године)

Учесници пројекта

 1. РСЈП (Републички секретаријат за јавне политике)
 2. МДУЛС (Министарство државне управе и локалне самоуправе)
 3. СКГО (Стална конференција градова и општина)

Компонента један: Техничка помоћ у циљу унапређења креирања политика засновано на чињенично утемељеним одлукама, као и финансијско планирање и мерење, на нивоу локалних самоуправа.

Активност: МДУЛС (Министарство државне управе и локалне самоуправе) и РСЈП (Републички секретаријат за јавне политике) ће успоставити информациони систем (ИС) за свеобухватну анализу података ЈЛС (јединице локалне самоуправе); ИС ће се надовезивати се на релационе базе података са финансијским подацима ЈЛС, социо-демографским индикаторима који ће допринети бољој припреми буџета, анализа и процене утицаја.

Циљ пројекта

 • Омогућавање креирања политика засновано на чињенично утемељеним одлукама и ефикасније коришћење ресурса на нивоу ЈЛС
 • Међусобно поређење ЈЛС
 • Приказ промена у пословима и надлежностима ЈЛС
 • Хармонизација административних процедура на нивоу локалних самоуправа уз ефикасније, приступачније и јефтиније услуге грађанима и привреди
 • Представљање препорученим организационих модела заснованих на функционалној анализи ЈЛС
 • Пружање транспарентних информација грађанима и привреди о раду ЈЛС.