Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Програм економских реформи (ERP) 2018-2020

16 / 04 / 2018

Влада Републике Србије је усвојила 31. јануара 2018. године Програм економских реформи за период 2018-2020. године (енг. Ецономиц Реформ Программе – ЕРП), као најважнији стратешки документ у економском дијалогу са Европском комисијом и државама чланицама Европске уније (ЕУ).

Циљ овог документа је припрема Републике Србије, као државе кандидата за чланство у ЕУ, за учешће у процесу економског и фискалног надзора држава чланица ЕУ. Програм економских реформи Република Србија израђује на годишњем нивоу како би обезбедила одржив и инклузиван економски раст, а у складу са стратешким циљем смањења развојног јаза између домаће привреде и ЕУ.

Четрвти циклус израде Програма економских реформи завршен је у предвиђеном року и документ ЕРП 2018-2020 је достављен Европској комисији 31. јануара 2018. године.

Програм садржи макроекономски оквир за средњорочни период, као и фискални оквир који укључује пратеће мере фискалне политике и детаљан приказ структурних реформи које треба да допринесу повећању конкурентности националне економије, стварању привредног раста и развоја, креирању нових радних места и услова за бољи живот грађана Републике Србије.

Програм економских реформи представља резултат интензивне међуресорне сарадње. Део документа, који се односи на макроекономски и фискални оквир, припремило је Министарство финансија у сарадњи са Народом банком Србије, уз ослањање у великој мери на документ Фискална стратегија за 2018. годину са пројекцијама за 2019 и 2020. годину. Израду дела документа посвећеног структурним реформама координирали су Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике, заједно са ресорним министарствима и институцијама чланицама Радне групе за израду и праћење спровођења Програма економских реформи који су, у складу са смерницама Европске комисије, активно учествовали у изради документа. Чланови Радне групе (ЕРП координатори) су представници: Министарства финансија, Републичког секретаријата за јавне политике, Кабинета министра без портфеља за иновације и технолошки развој, Кабинета министра без портфеља задуженог за регионални развој и рад јавних предузећа, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства за европске интеграције, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства здравља, Министарства културе и информисања, Министарства одбране, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства правде, Министарства привреде, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства рударства и енергетике, Министарства спољних послова, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министраства омладине и спорта, Народне банке Србије, Националне служба за запошљавање, Републичког завода за статистику и Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва.

У процесу израде документа били су укључени представници цивилног друштва, стручне јавности и пословне заједнице, посланици Народне скупштине и чланови Сталне конференције градова и општина, који су имали прилику да, на различите начине, утичу на израду документа и дају предлоге за његово унапређење.

Програм економских реформи 2018-2020 ће бити размотрен са представницима ЕУ у мају 2018. године у оквиру економског дијалога са државама чланицама Европске уније на састанку Савета за економска и финансијска питања (ЕКОФИН Савет) у Бриселу, на коме ће бити усвојене нове препоруке учесницима у процесу (Западни Балкан и Турска).

PDF 1.6mb

ERP_2018-2020

Погледај