Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Прелиминарна листа структурних реформи програма економских реформи (ЕРП) 2020- 2022. године

14 / 10 / 2019

Коментари и сугестије се могу слати до 21. октобра 2019. године

У ширем контексту, економско управљање („economic governance“) подразумева дефинисање и приоритизацију структурних реформи, у циљу отклањања препрека привредном расту и развоју, као и повећању конкурентности привреде. Структурне реформе, у оквиру поглавља 5. ЕРП 2020-2022, у складу са смерницама Европске комисије (ЕК), организованe су у осам кључних области: реформа тржишта енергије и транспорта; пољопривреда, индустрија и услуге; пословни амбијент и борба против сиве економије; истраживање, развој и иновације и дигитална економија; трговинске реформе; образовање и вештине; запошљавање и тржиште рада и социјална заштита и укључивање.

ЕРП је преносни („rolling“) програм тако да сваки нови циклус његове израде треба да, у извесној мери представља континуитет у области приоритета. Одабране структурне реформе су у складу са приоритетима дефинисаним у националним документима, националним и регионалним стратегијама, кључним документима у процесу приступања Републике Србије ЕУ и препорукама Савета за економска и финансијска питања (ЕКОФИН Савет).

У циљу обезбеђивања што ширег консензуса приликом избора структурних реформи, обављене су интензивне интерресорне консултације са ЕРП координаторима у ресорним институцијама за припрему Прелиминарне листе структурних реформи за документ ЕРП 2020-2022.

Прелиминарна листа структурних реформи за документ ЕРП 2020-2022, која обухвата 22 структурне реформе, ставља се на увид јавности од 11. до 21. октобра 2019. године. Молимо све заинтересоване да своје коментаре и сугестије на Прелиминарну листу структурних реформи доставе на следећу електронску адресу: erp@mfin.gov.rs до 21. октобра 2019. године.

Нацрт документа ЕРП 2020-2022 биће стављен на увид јавности пре званичног усвајања на Влади Републике Србије, након чега ће бити достављен ЕК крајем јануара 2020. године.

ЕРП ће бити размотрен са представницима ЕУ, тачније са министрима финансија и привреде, представницима централних банака држава чланица ЕУ и надлежним европским институцијама током маја 2020. године,  у оквиру економског дијалога, на састанку ЕКОФИН Савета на коме ће бити усвојене и нове препоруке учесницима у процесу (Западни Балкан и Турска).

Документ ЕРП 2019-2021 као и Препоруке ЕКОФИН Савета из маја 2019. године, могу се наћи на следећим интернет страницама:

ЕРП 2019-2021
Препоруке Савета ЕУ за економска и финансијска питања
Предлог структурних реформи ЕРП 2020 – 2022