Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Представљена студија о високом образовању и тржишту рада

06 / 02 / 2018

У организацији Републичког секретаријата за јавне политике и у тесној вези са Министарством просвете, науке и технлошког развоја, 27. маја 2016.године, одржана је презентација прелиминарних резултата студије о високом образовању и приликама на тржишту рада за високо образована незапослена лица у Републици Србији.

Ова студија део је шире, регионалне студије коју је 2015. године поручила Европска комисија за земље Западног Балкана у оквиру регионалне Платформе за образовање и обуке која је покренута 2012. године у сарадњи са министрима надлежним за послове просвете.

Аутори студије која се односи на Републику Србију су проф. Милица Увалић, редовни професор на Факултету политичких наука Универзитета у Перуђи, Одсек за економију, финансије и статистику и др William Bartlett, виши научни сарадник за политичку економију у југоисточној Европи Лондонске школе за економију и политичке науке (ЛСЕ).

На овом скупу министар просвете, науке и технолошког развоја др Срђан Вербић са сарадницима представио је резултате рада на унапређењу високог образовања у складу са потребама тржишта рада.  У име посебног тима министартва који ради на изради НОК (Националног оквира кавалификација) и постигнутим резултатима у овом процесу говорио је проф Синиша Ђурашевић. У контексту европских интеграција и  искуства суседних земаља у изради националних оквира квалификација, истакнута је улога НОК као алата,  који ће помоћи да процес препознавања и одређивања нивоа квалификација у нашој земљи убудуће буде мобилнији  и што квалитетнији.

Обе презентације изазвале су значајно интересовање стручне јавности, уз накнадну конструктивну дискусију и коментаре присутних, представника  министарстава, владиних тела,  академске заједнице, високошколских институција, организацја цивилног друштва, пословних и  стручних удружења,међународних институција.

Скуп је део ширег контекста процеса реформи у области конкурентности и запошљавања, у оквиру пројекта Competitiveness and Jobs који се финансира из зајма Светске банке и пратећег гранта финансираног из Competitive Industries and Innovation Program trast фонда, у циљу промоције и размене информација и сазнања међу органима државне управе и са заинтересованом јавношћу ради боље, транспарентније и ефикасније координације јавних политика у области конкурентности и запошљавања.

Презентацију прелиминарних резултата студије о високом образовању и приликама на тржишту рада за високо образована незапослена лица можете преузети овде.