Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Одржана четрнаеста седница међуресорног радног тела за планирање, праћење и координацију

06 / 02 / 2018

Четрнаеста седница Међуресорног радног тела Владе Србије (МРТ) за спровођење Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања одржана je 2. октобра 2017. године.

У центру пажње било је информисање чланова МРТ-а о актуелном стању у процесу извештавања Светске банке и разматрање могућих опција за унапређење ефикасности рада МРТ-а,  укључујући и проширење састава чланства ради консолидације активности на реализацији Акционог плана за спровођење програма Владе (АПСПВ) и Пројекта.

Констатовано је да је оправдано покренути процес хармонизације рада Имплементационих група за спровођење Акционог плана Владе и Међуресорног радног тела за Пројекат, јер се спроводе истом методологијом и од стране истих актера, а подразумевају потребу за снажном  међусобном координацијом, како не би дошло до преклапања или супротстављања активности и како би се на оптималан начин користили расположиви кадрови.

У делу расправе о току извештавања Светске банке о полугодишњем напретку у реализацији Пројекта, констатовано је да постоје отворена питања у раду које Јединица за имплементацију има у процесу координације и извештавања, посебно на компоненти 4 – рад и запошљавање. Оцењено је да би се део ових питања могао превазићи применом принципа хармонизације рада – састава Имплементационих група и Међуресорног радног тела.

Расправљано је и потреби и начину измене Плана набавки, са становишта постојећих уштеда на одређеним позицијама и новим потребама насталим као резултат консолидације активности на спровођењу Акционог програма Владе и Пројекта.