Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Обавештење о почетку израде подзаконских прописа

02 / 06 / 2021

Републички секретаријат за јавне политике обавештава заинтересовану јавност о почетку израде Предлога уредбе о вођењу и функционисању Регистра административних поступака, садржају портала, упису, измени и брисању поступака и Предлога уредбе о методологији за уређење административних поступака, у складу са чл. 32, 34. и 41 Закона о планском систему („Службени гласник РС”, број 30/18), као и у складу са чланом 77. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18).

Наведеним подзаконским прописима, биће детаљније разрађене одредбе Закона о Регистру административних поступака („Службени гласник РС”, број 44/21 – у даљем тексту: Закон), у погледу функционисања и вођења, садржине и начин коришћења, односно других питања од значаја за функционисање Регистра административних поступака (у даљем тексту: Регистар).

Имајући у виду значај успостављања и ефикасног функционисања Регистра за привреду и грађане Републике Србије, формирана је радна група за израду предметних уредби, коју чине представници релевантних институција републичког, покрајинског и локалног нивоа јавне власти, од којих је већина учествовала и у изради Закона. Задатак Радне групе је, израда текста уредби, као и израда извештаја о спроведеним консултацијама и анализи ефеката прописа.

Имајући у виду све наведено, Републички секретаријат за јавне политике позива заинтересовану јавност да достави своје предлоге, примедбе и сугестије у вези са садржином ових прописа, на електронску адресу office@rsjp.gov.rs

PDF 0.4mb

Уредба о вођењу, функционисању и утврђивању података који се уписују у Регистар административних поступака

Погледај