Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Обавештење о почетку израде Нацрта програма регулаторне реформе и управљања јавним политикама за период 2021-2027. године

06 / 04 / 2020

Републички секретаријат за јавне политике, у складу са одредбама чл. 32. и 34. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), обавештава заинтересовану јавност о почетку израде Нацрта програма регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2021- 2027. године (у даљем тексту: Програм).

Планирано је да Нацрт програма буде израђен до краја 2020. године. За потребе израде овог Програма биће формирана радна група, која ће се током процеса израде истог, консултовати са заинтересованим странама и циљним групамаРепублички секретаријат за јавне политике ће заинтересованој јавности као и формираној радног групи представити налазе ex-post анализе претходне Стратегије регулаторне реформе као део полазних основа новог Програма.