Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Напредак Србије у процесу европских интеграција

05 / 02 / 2018

Известилац Европског Парламента у Србији господин David McAllister је у Нацрту резолуције о напретку Србије у процесу европских интеграција, навео да је повећан фокус у планирању и координацији јавних политика након оснивања Републичког секретаријата за јавне политике, чиме је начињен важан корак напред ка ефикаснијој јавној администрацији. Очекује се да ће нацрт ове резолуције бити усвојен од стране Европског Парламента у следећих неколико месеци.

У Извештају Европске комисије о напретку Србије за 2014. годину, објављеном 8. октобра 2014. године, такође се констатује да новосоновани Републички секретаријат за јавне политике има потенцијал да значајно унапреди процес креирања, усклађивања и координације јавних политика у наредном периоду.

Рад Републичког секретеријата за јавне политике на усклађивању и координацији јавних политика изазвао је значајно интересовање у региону и у институцијама Европске уније, што потврђује и учешће Републичког секретаријата за јавне политике у преговарачком процесу са ЕУ, у оквиру преговарачких група 22. и 17., као и присуства на регионалним састанцима у организацији Савета за регионалну сарадњу (RCC) и Регионалне школе за јавну управу (ReSPA).