Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Мрежа за Реформу јавне управе – (ПАР мрежа)

05 / 02 / 2018

Представници Републичког секретаријата за јавне политике, као чланови делегације Републике Србије, учествовали су на другом састанку „Мреже за Реформу јавне управе“ (ПАР мрежа), одржаном у организацији ReSPA (Регионалне школе за јавну управу) 26. и 27. јануара 2015. године у Сарајеву.

У оквиру ПАР мреже, ReSPA окупља државе и регионе Западног Балкана, са идејом размене искустава и идеја у вези програма реформе јавне управе, а у контексту достизања ефикасности јавне управе на нивоу земаља чланица ЕУ.

Други састанак ПАР мреже трајао је два дана, при чему је први дан био посвећен презентацији регионалних решења у вези стратегија реформе јавне управе и пратећих акционих планова који су планирани или већ примењени у земљама чланицама ПАР мреже, и дискусији на тему како се може унапредити примена стратегија реформе јавне управе у региону, и на који начин ПАР мрежа треба да допринесе координацији регионалних активности. Првог дана је такође представљена и Регионална компаративна студија о методологији израде стратегија реформе јавне управе, коју је ReSPA израдила са циљем формирања појединачних препорука регионима за ефикаснију имплементацију реформе јавне управе. Првог дана, делегација Србије је представила досадашње активности у вези реализације Стратегије реформе јавне управе, као и националног механизма за утврђивање приоритета и активности успостављених у циљу достизања ефикасне јавне управе. Закључци који су донети првог дана су да региони имају махом сличне активности које спроводе, од којих су најбитније реформа система инспекцијског надзора, електронске управе и рационализација јавне управе.

Други дан је био посвећен представљању националних акционих планова за примену Стратегије Југоисточна Европа 2020 (SEE 2020), изради националних програма економских реформи (NERPдокумената), као и Стратешког планског документа за Реформу јавне управе (SPD PAR). Представник Републичког секретаријата за јавне политике представио је тренутни национални стратешки оквир који доприноси циљевима представљеним у SEE 2020, текуће активности на унапређењу националног стратешког оквира и активностима Републичког секретаријата за јавне политике на координацији праћења спровођења стратешких докумената Владе. Посебно је истакнут значај Акционог плана за спровођење програма Владе као механизма за праћење спровођења активности представљених у NERP-у.

Дводневни састанак завршен је  утврђивањем приоритета активности које ReSPA треба да подржи и да у сарадњи са регионима реализује у 2015. години.

Додатне информације о овом догађају можете наћи овде.