Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Копаоник бизнис форум 2015, 3-5. марта 2015. године

05 / 02 / 2018

Директорка Републичког секретаријата за јавне политике, Јасна Атанасијевић, била је уводничар и модератор панела под називом “Реформа јавног сектора” који је одржан другог дана Копаоник бизнис форума, 4. марта 2015. године.

Закључак овог панела је да ефикасност јавног сектора, који дефинише и спроводи јавне политике и пружа услуге од јавног интереса, има кључну улогу за конкурентност једне привреде и дугорочно опредељује развој друштва.

Иако по природи не функционише са (искључиво) профитним циљем, у раду јавног сектора могуће је применити принципе корпоративног управљања и тиме обезбедити већу ефикасност. Ти принципи подразумевају стратешко планирање са нагласком на мониторинг и евалуацију као и управљање на бази резултата.

Представљен је Акциони план за реформу јавне управе у наредном трогодишњем периоду који уводи елементе доброг управљања. Дискутовало се и о проблемима у раду јавних предузећа, а на примеру реорганизације ЈП ЕПС која је у току, те градских комуналних предузећа у Београду која су успела да повећају ефикасност на бази бољег финансијског менаџмента и смањења непотребних трошкова, илустровано је да је могуће реформисати јавни сектор и постићи резултате у кратком периоду.

Да би се постигла боља координација у доношењу и спровођењу јавних политика која би требало и да резултира у квалитетнијим законима, закључено је да је неопходно да Влада донесе кровни дугорочни стратешки документ – националну стратегију друштвеног и економског развоја.