Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Контрола квалитета анализе ефеката

05 / 02 / 2018

Канцеларија за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа прво води рачуна о томе да ли је обрађивач прописа одговорио на сва питања прописана чланом 40. Пословника Владе, те утврђује да ли је обрађивач прописа испунио  обавезу у  формалном  смислу.  Уколико  јесте,  Канцеларија  пре свега сагледава значај појединих законских решења на привреду Републике Србије. Након тога се води рачуна да ли је обрађивач прописа израдио свеобухватну и детаљну анализу тих законских решења, као и да ли је спроведена анализа ефеката закона. Канцеларија посебно води рачуна, оцењујући анализу, да ли је обрађивач прописа и у којој мери одговорио на предвиђена питања. Приликом давања оцене о квалитету приложене анализе, Канцеларија посебно обраћа пажњу да ли је обрађивач прописа презентовао довољан број квалитативних и квантитативних података на основу којих би све заинтересоване стране имале увид у ефекте предвиђених законских решења, као и у сва она алтернативна решења која обрађивач прописа није имплемрнтирао у сам текст нацрта закона.”

На основу члана 40. Пословника Владе (“Службени гласник РС”, бр. 37/2011) као прилог уз нацрт закона предлагач доставља и анализу ефеката закона, која садржи следећа објашњења:

  1. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону,
  2. Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди (нарочито малим и средњим предузећима),
  3. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају трошкове које ће он створити,
  4. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту и тржишна конкуренција,
  5. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону и
  6. Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило оно што се доношењем закона намерава.