Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Конкурентне индустрије и иновације – конкурентност у Србији

06 / 02 / 2018

Светска банка путем програма „Конкурентне индустрије и иновације – конкурентност у Србији“ (CIIP Competitive Industries and Innovation Program – Serbia Competitiveness) помаже унапређење конкурентности Републике Србије кроз јачање институција које се баве пословима у вези са кординацијом јавних политика, управљањем на основу резултата, као и улагањима и промоцијом извоза.

Главне активности овог пројекта груписане су унутар две компоненте: компонента 1. тиче се развоја међуресорног система за планирање, праћење и координацију јавних политика на бази резултата у областима конкурентности и запошљавања, а компонента 2. тиче се јачања институција за улагања и промоцију извоза. Активности у оквиру ових компоненти спроводиће РСЈП и ресорна министарства, а то ће ојачати њихове капацитете за процесе креирања, праћења и вредновања јавних политика у областима конкурентности и запошљавања.

Систем за управљање на основу резултата биће постављен тј. спроводиће се на два нивоа – кроз Међуресорно радно тело за планирање, праћење и координацију јавних политика у области конкурентности и запошљавања који координира РСЈП, и кроз Унутрашње јединице за спровођење пројекта које су формиране у осталим корисницима овог програма, а то су Министарство привреде, Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Фонд за иновациону делатност) и Национална служба за запошљавање (у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања). Представници ових министарстава ће учествовати и у раду горепоменутог међуресорног радног тела. У оквиру прве компоненте пројекта РСЈП ће бити пружена техничка помоћ за креирање система за управљање на бази резултата и за управљање међуресорним радним телом.

Предвиђено је да пројекат траје од априла 2015. године до јула 2017. године, финансира се из CIIP Trust фонда а спроводи га Светска банка.