Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Коначни резултати конкурса расписаног 7. новембра 2017.године

06 / 02 / 2018

Комисија за оцену и селекцију достављених пријава је након истека жалбеног периода одређеног за подношење приговора на Прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених тема утврдила коначну Листу вредновања и рангирања пријављених тема поновљеном Позиву.

Републички секратаријат за јавне политике je 1. децембра 2017. године објавио Прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених тема по поновљеном позиву, коју је утврдила Комисија за оцену и селекцију достављених пријава 30. новембра 2017. године, по основу Позива, расписаног 7. новембра 2017. године. Поновљени позив је расписан за министарстава, као и независне и самосталне организације, надлежне за креирање и спровођење јавних политика, у оквиру спровођења II круга пројекта PERFORM. У Прелиминарној листи су утврђени прелиминарни резултати поступка оцењивања и селекције кандидованих тема за финансирање студија и анализа које ће бити употребљене за креирање, односно спровођење јавних политика или припрему правног оквира у одређеној области друштвених наука.

Учесници конкурса су имали право приговора на утврђену Прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених тема по поновљеном позиву, као и право увида у поднете пријаве и приложену документацију у просторијама Републичког секретаријата за јавне политике, закључно са 5. децембром 2017. године.

С обзиром да током жалбеног периода није било поднетих приговора на Прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених тема по поновљеном позиву, Комисија је утврдила Листу вредновања и рангирања пријављених тема по поновљеном позиву, чији текст одговара тексту првобитно објављене Прелиминарне лист вредновања и рангирања пријављених тема по поновљеном позиву, што је и констатовала у Одлуци о утврђивању Листе вредновања и рангирања пријављених тема и селекцији тема за финансирање студија и анализа по поновљеном позиву.