Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kоначнa Листa вредновања и рангирања пријава за финансирање студија и анализа

06 / 02 / 2018

Републички секратаријат за јавне политике објављује резултате рада Комисије за оцену и селекцију достављених пријава, у оквиру спровођења „PERFORM” пројекта који подржава Швајцарска агенција за развој и сарадњу SDC. Комисија je спровела поступак оцењивања и селекције достављених пријава са предлозима за финансирање студија и анализа, које су достављене по Јавном позиву расписаном 1. децембра 2015. године за сва министарства и независне и самосталне организације које врше јавна овлашћења. У јавном позиву су доносиоци одлука позвани да номинују теме из своје области, ради финансирања студија и анализа за потребе креирања, односно спровођења јавних политика или припрему правног оквира у одређеној области, заснованих на резултатима истраживања из области друштвених наука.

По затварању јавног позива, уследио је поступак прикупљање и евиденција свих уредно поднетих пријава са пратећом документацијом. Комисија је 21. децембра спровела административну проверу достављене документације, а 22. децембра 2015. године спровела поступак разматрања и оцењивања поднетих пријава у складу са утврђеном листом критеријума за селекцију тема за истраживања, као и селекцију и рангирање номинованих тема за анализе и студије. Након спровођења овог поступка, Комисија је утврдила Листу вредновања и рангирања пријављених тема која је учињена јавно доступнпм на електронској страници Републичког секретаријата за јавне политике 22. децембра 2015. године. Након протека рока за улагање приговора на утврђену Листу вредновања и рангирања, као и увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана од објављивања Листе, закључно са 25. децембром 2015. године, Комисија је Одлуком од 29. децембра 2015. године тврдила коначну Листу вредновања и рангирања тема.

PDF 0.2mb

Одлука о утврђивању коначне Листе вредновања и рангирања пријављених тема и селекцији три теме за финансирање студија и анализа

Погледај
PDF 1.2mb

Извештај о раду Комисије

Погледај

Појединачне одлуке о избору најмање три номиноване теме, односно корисника биће донета најкасније до 6. јануара 2016. године. Ове одлуке ће бити достављене изабраним кандидатима, о чему ће се обавестити сви учесници по горе наведеном јавном позиву.