Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Јавни позив за експертску подршку у оквиру компоненте 3

06 / 02 / 2018

Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања.

Oснoвни циљ Прojeктa  je ублажавање и отклањање препрека за повећање конкуретности и повећање запослености. Циљане реформе су одређене на основу приоритета Владе Републике Србије, постојећих програма Светске банке на тему конкурентности и подизања запослености, као и на основу аналитичких активности из области релевантних за овај пројекат. Активности су углавном усмерене ка областима у којима Влада троши значајне ресурсе и где постоји намера за бољим искоришћењем расположивих ресурса. Стога се овај Пројекат фокусира на делотворније трошење постојећих средстава, уместо на повећање расхода државе ради остваривања циљева овог пројекта.

Активности на Пројекту спроводe – као главни корисници: Министарство привреде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања са Националном службом за запошљавање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја у координацији са Фондом за иновациону делатност и Републички секретаријат за јавне политике.

Више информација о пројекту можете  сазнати: http://www.worldbank.org/projects/P152104?lang=en

Компонента.3. овог пројекта, у надлежности Министарства просвете, науке и технолошког развоја у координацији са Фондом за иновациону делатност подржава иновационе програме путем:

a)      Подршке Фонду за иновациону делатност и његовим Matching Grants програмима;

b)      Подршке услуге трансфера технологија Централне канцеларије за трансфер технологија у оквиру Фонда за иновациону делатност

c)      Стратешким планирањем институционалне реформе јавног сектора истраживања и развоја.

У овој компоненти пројекта је, између осталог предвиђено ангажовање експерта  Implementation officer, одговорног за праћење и извештавање о спровођењу координисаних активности Фонда за иновациону делатност, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а у сарадњи са шефом Јединице за имплементацију пројекта у оквиру  Републичког секретаријата за јавне политике .

Молимо кандидате да своје биографије доставе на енглеском језику.

Оглас за ангажовање експерта Implementation officer  можете  видети овде.

 IMPLEMENTATION OFFICER (REoI C3 Implementation Officer MoESTD)