Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Извештаја о реализацији Миленијумске декларације и развојних циљева за период 2000-2015. године

06 / 02 / 2018

Републички секретаријат за јавне политике учествовао је у изради Извештаја о реализацији Миленијумске декларације и Миленијумских развојних циљева за период 2000-2015. године, који је на предлог Министарства спољних послова, Влада Републике Србије усвојила 30. октобра 2015. године.

Имајући у виду потребу свеобухватног интерресорног приступа у анализи реализације Миленијмских циљева развоја, Републички секретаријат за јавне политике је  на основу својих  надлежности и у координацији са релевантним министарствима и канцеларијама, дао допринос у сачињавању Извештаја који садржи објективну анализу напретка у постизању Миленијумских циљева развоја на које се Република Србија заједно са 189 земаља чланица УН обавезала прихватањем Миленијумске декларације УН 2000. године. Идентификован је сет од 8 Миленијумских циљева равоја (МЦР) прилагођених националном контексту: МЦР 1 – Преполовити стопу сиромаштва и искоренити глад;  МЦР 2 – Осигурати да сви дечаци и девојчице заврше комплетно основно образовање;  МЦР 3 – Родна равноправност и побољшање положаја жена;  МЦР 4 – Смањити смртност деце;  МЦР 5 – Унапредити здравље жена у репродуктивном периоду; МЦР 6 – Борба против ХИВ/Сиде, туберкулозе и осталих болести;  МЦР 7 – Осигурати одрживост животне средине;  МЦР 8 – Развијати глобалне партнерске односе за развој.  Извештај представља и кључне факторе, који су допринели достизању сваког циља, као и  преостале изазове наше земље у будућем периоду  кроз  Програм циљева одрживог развоја.

Уједињене Нације сматрају да је Извештај о спровођењу Миленијумских циљева развоја користан и ефикасан начин да се сагледа у којој мери су државе чланице УН биле успешне у спровођењу Миленијумске декларације и циљева развоја, посебно смањења сиромаштва као и у идентификацији изазова који предстоје у спровођењу Глобалне развојне агенде за период после 2015. године.

У складу са тим, а као наставак спровођења миленијумских циљева развоја, Генерална скупштина УН је 25. септембра 2015. године усвојила Агенду одрживог развоја до 2030. године са 17 одрживих развојних циљева  који су усмерени на искорењивање сиромаштва, борбу против неравноправности и неправде и решавањe питања климатских промена. Више на сајту УН: http://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/

PDF 2.2mb

Извештај о реализацији Миленијумске декларације и развојних циљева за период 2000-2015. године (српски језик)

Погледај
PDF 2mb

Report on the implantation of the Millennium declaration and millennium goals for the period 2000-2015. (english language)

Погледај