Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Извештај о спроведеним консултацијама о Нацрту закона о Регистру административних поступака

01 / 02 / 2021

Консултативни процес о Нацрту закона о Регистру административних поступака, спроведен је у периоду од 16. фебруара 2020. године, до 17. новембра 2020. године. Поред тога, приликом израде предметног закона, коришћени су подаци и информације из бројних истраживања спроведених у периоду од 2017. до 2020. године, у вези са припремом Програма за поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир” за период 2019 – 2021. године.

PDF 0.3mb

Информација о спроведеним консултацијама у току израде Нацрта закона о Регистру административних поступака

Погледај