Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Извештај о спроведеним консултацијама о Нацрту закона о Регистру административних поступака

01 / 02 / 2021

Консултативни процес о Нацрту закона о Регистру административних поступака, спроведен је у периоду од 16. фебруара 2020. године, до 17. новембра 2020. године. Поред тога, приликом израде предметног закона, коришћени су подаци и информације из бројних истраживања спроведених у периоду од 2017. до 2020. године, у вези са припремом Програма за поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир” за период 2019 – 2021. године.

PDF 0.3mb

Информација о спроведеним консултацијама у току израде Нацрта закона о Регистру административних поступака

Погледај