Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Иницијативе привреде

05 / 02 / 2018

Пуштен у рад сервис за иницијативе привреде

На сајту РСЈП-а можете оставити иницијативу за измену већ усвојених прописа или израду и усвајање нових. На овакав начин, као привредни субјекат или грађанин Републике Србије, имате прилику да укажете креаторима прописа на потешкоће које имате приликом усаглашавања свог пословања или понашања са одређеним прописима, на непотребне административне процедуре које прописи намећу, али и сувишне трошкове које имате по том основу.

Приликом попуњавања електронске форме сваке од иницијатива, требало би да идентификујете пропис који сматрате да је потребно изменити, да формулишете конкретну препоруку за решавање проблема које сте уочили у току примене прописа, и идентификујете потенцијалне ефекте које би таква измена произвела у пракси.

Поднете иницијативе ће, након анализе од стране запослених у Канцеларији, бити уврштене у базу иницијатива Канцеларије, која се користи приликом оцене квалитета и издавања мишљења Канцеларије на прилоге под називом Анализа ефеката прописа, а које овлашћени предлагачи прописа достављају Канцеларији на мишљење заједно са текстом нацрта конкретног закона и његовим образложењем.

Видео упутство за попуњавање електронске форме и слање иницијатива, можете видети овде.