Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Аналитички сервис јединица локалне самоуправе

20 / 12 / 2018

Републички секретаријат за јавне политике је на свом сајту омогућио приступ Аналитичком сервису јединица локалне самоуправе (ЈЛС), који је део Информационог система ЈЛС.

Аналитички сервис ЈЛС треба да омогући доношење будућих јавних политика и законске регулативе везане за ЈЛС утемељених на објективним чињеницама и утврђеном стању, ефикасније коришћење ресурса на нивоу ЈЛС, међусобно поређење ЈЛС, пружање транспарентних информација грађанима и привреди о раду ЈЛС, као и да допринесе бољој припреми буџета, анализи и процени ефеката.

Јединствени Информациони систем ЈЛС, као резултат заједничких активности Републичког секретаријата за јавне политике, Министарства државне управе и локалне самоуправе и Сталне конференције општина и градова, биће развијен кроз пројекат „Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019“, који финансијски подржава Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC). Поред Аналитичког сервиса, Информациони систем ЈЛС ће обухватити и приказ послова и надлежности ЈЛС, моделе организационих структура ЈЛС заснованих на функционалној анализи ЈЛС, моделе административних процедура ЈЛС и анализу најбољих механизама за успостављање међуопштинске сарадње.

На страни сајта Аналитички сервис ЈЛС можете претраживати и преузимати податке о ЈЛС, на основу понуђених параметара. Детаљне информације о коришћењу аналитичког сервиса ЈЛС доступне су на линковима „Корисничко упутство“ и „Методолошке напомене“.