Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Формирана Радна група за израду Предлога програма за управљање јавним политикама и регулаторну реформу и пратећег Акционог плана

30 / 09 / 2020

Републички секретаријат за јавне политике је отпочео израду Програма за управљање јавним политикама и регулаторну реформу, којим ће се детаљније разрадити један стуб кровне Стратегије реформе јавне управе, чија израда је такође у току. У августу 2020. године је формирана Радна група и одржани су састанци 14. августа и 16. септембра 2020. Чланови Радне групе су представници органа државне управе, посебних организација, професионалних удружења и цивилног сектора. Циљ је да се кроз заједнички рад и поглед из различитих углова изнађу најадекватнија решења идентификованих проблема и дефинишу циљеви и мере, који ће на свеобухватан и сврсисходан начин допринети позитивним променама у областима управљања јавним политикама и регулаторне реформе. Посебно ће се радити на мерама које ће дати допринос у спровођењу регулаторне реформе, која је у функцији унапређења положаја грађана и привредног амбијента, јачању капацитета за креирање и праћење спровођења јавних политика, ефективној координацији и повећању учешћа јавности у креирању јавних политика и прописа. Полазна основа за рад на Програму је ex post анализа Стратегије регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период од 2016-2020, чије препоруке ће се узети у обзир при изради будућег документа.

Наредни састанак Радне групе је планиран за средину октобра, а завршетак рада на Програму се очекује до краја године, како би се обезбедио континуитет у планирању, с обзиром да претходна стратегија истиче ове године.

Имајући у виду изазове које пандемија вируса COVID 19 намеће, рад Радне групе је прилагођен тако да се састанци организују онлајн, а материјали се члановима шаљу електронским путем. Коментари и сугестије на достављена документа се такође прикупљају електронски. Како би се обезбедио адекватан консултативни процес, састав радне групе је проширен и осим представника органа државне управе, обухвата и представнике невладиних организација и привреде.

Са жељом да узме у обзир ставове свих заинтересованих страна, Републички секретаријат за јавне политике позива све да упуте своје сугестије и коментаре на адресу: office@rsjp.gov.rs