Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Усвојен Акциони план за спровођење програма Владе за период од 2020-2022. године

01 / 02 / 2021

Akcioni plan za sprovođenje programa Vlade (APSPV) za period od 2020-2022. godine, usvojen je na sednici Vlade održanoj 28. januara 2021. godine. Reč je o operativnom dokumentu koji se sačinjava na osnovu Programa rada Vlade predstavljenom u Narodnoj skupštini Republike Srbije prilikom njenog izbora. Kao i Program rada Vlade, APSPV sadrži prioritete i ciljeve koje Vlada želi ostvariti tokom mandata.

U APSPV definisani su ciljevi u okviru četiri prioritetne oblasti delovanja:

  • Efikasna javna uprava
  • Dalje ekonomsko jačanje Srbije
  • Srbija u Evropi i svetu
  • Zaštita ljudskih prava i bezbednost

Njihovo ostvarivanje prati se na osnovu utvrđenih rezultata i jasnih pokazatelja. Za državnu upravu i samu Vladu ovaj mehanizam, koji je uspostavljen 2015. godine, predstavlja efikasan način da se upravlja javnim politikama na osnovu činjenica i podataka. U narednom periodu su planirani redovni sastanci na kojima će se diskutovati napredak u realizaciji ciljeva i rezultata, kao i iznalaziti rešenja za eventualne izazove i prepreke u njihovom postizanju.

APSPV je pripremio Republički sekretarijat za javne politike u saradnji sa svim organima državne uprave i možete ga preuzeti ovde.

PDF 0.8mb

Акциони план за спровођење Програма Владе 2020-2022

Погледај