Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Усвојен Акциони план за спровођење програма Владе за период од 2023 до 2026. године

24 / 02 / 2023

Акциони план за спровођење програма Владе (АПСПВ) за период од 2023 до 2026. године, усвојен је на седници Владе одржаној 23. фебруара 2023. године.

АПСПВ је оперативни документ Владе који се израђује у циљу ефикаснијег остваривања планираних резултата Владе. Успостављен је као инструмент помоћу ког се прати реализација Програма Владе, тако што приоритете из Програма даље разрађује кроз приоритетне циљеве које Влада жели остварити током мандата, и који су груписани у следеће приоритетне области:

1. Одрживост
2. Иновације и дигитално доба
3. Развој
4. Праведније друштво

Оствареност циљева, односно резултата који доприносе њиховом остварењу прати се на основу утврђених показатеља и циљаних вредности.

У наредном периоду су планирани редовни састанци на којима ће се дискутовати о напретку у реализацији циљева и резултата, као и изналазити решења за евентуалне изазове и препреке у њиховом остварењу.
За државну управу и саму Владу овај механизам, који је успостављен 2015. године, представља ефикасан начин да се управља јавним политикама на основу чињеница и података, ради унапређења система стратешког управљања.

АПСПВ је припремио Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са органима државне управе и можете га преузети овде.