Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Усвојена Методологија обрачуна стандардних трошкова за израду планских докумената и прописа

18 / 05 / 2023

Усвoјена је Методологија обрачуна стандардних трошкова за израду планских докумената и прописа као препорука свим министарствима и посебним организацијама да je користе при изради својих планских докумената и прописа.

Утврђивање трошкова за израду планских документа и прописа неопходан је корак у спровођењу ex-ante и ex-post анализе ефеката спровођења планских докумената и прописа.

Утврђивање трошкова доносиоцима:

  • обезбеђује информације о висини средстава потребних за спровођење планираних промена у областима које су предмет планског документа или прописа;
  • омогућава благовремено планирање јавних средстава (буџета) како би се омогућило несметано спровођење планираних промена и остваривање утврђених циљева;
  • омогућава ефикасно управљање ограниченим ресурсима;
  • пружа информације о планираним изворима финансирања предложеног планског документа или прописа,
  • указује на евентуални недостатак финансијских средстава који може угрозити спровођење планираних мера и активности и остваривање утврђених циљева;
  • обезбеђује информације које се користе у одређивању цене јавних добара и услуга.

Текст Закључка можете преузети овде, а на линку можете пронаћи важећу Листу стандардних цена/трошкова за израду планских документа и прописа, Методологију обрачуна стандардних трошкова за израду планских докумената и прописа и остале материјале који вам могу бити од помоћи у процесу обрачуна трошкова за планска документа и прописе.

PDF 1.1mb

Закључак о усвајању Методологије обрачуна стандардних трошкова

Погледај