Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Резултати реформе еПАПИР у 2023. години

26 / 02 / 2024

Програм за поједностављење административних поступака и регулативе – еПАПИР је усмерен ка подизању квалитета услуга органа државе управе и њиховој оптимизацији, дигитализацији и стандардизацији, како би услуге које пружају државни органи биле модерне и обликоване према потребама грађана и привреде.

Републички секретаријат за јавне политике припрема годишњи извештај о спроведеним активностима које су предвиђене Програмом еПАПИР и током 2023. године оптимизован је 41 поступка у надлежности 17 органа и организација. Уједно је и дигитализовано 35 поступака у надлежности 5 органа државне управе. Укинуто је 14 поступака које органи више не спроводе. Укупне уштеде за привреду и грађане које су постигнуте оптимизацијом, дигитализацијом и укидањем поступака износе 83 милиона динара.

И у наредној години Републички секретаријат за јавне политике, у сарадњи са више од 120 органа и организација, и у партнерству са привредом, наставља да прати најновије трендове у развијању и пружању услуга. На Порталу Регистра административних поступака је доступна информација о више од 3100 услуга за привреду и грађане, и позивамо заинтересоване кориснике да упуте своје предлоге за измену или укидање неефикасних прописа или процедура путем линка.

Досадашњи укупни резултати реформе еПАПИР од почетка рада на оптимизацији административних поступака донели су 32 милиона евра уштеде привредним субјектима на годишњем нивоу кроз оптимизацију 451 поступка (поједностављењем или укидањем) и дигитализацију 99 услуга.