Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Попис административних поступака за грађане – све информације на једном месту

18 / 03 / 2021

У циљу успостављања јединственог места са свим потребним информацијама о поступцима јавне управе за привреду и грађане, Републички секретаријат за јавне политике и Канцеларија за информационе технологије и електронску управу започели су процес пописа административних поступака за грађане.

Попис административних поступака ће се спроводити кроз четири фазе:

Прва фаза
Утврђивање броја и назива поступака, надлежних институција за њихово спровођење и других основних елемената који ће се пописати кроз електронске упитнике, као и основних елемената поступака потребних за одређивање приоритетности у даљем детаљном попису и избору поступака за дигитализацију.

Друга фаза
Детаљан попис свих поступака кроз Регистар административних поступака.

Трећа фаза
Координисани рад на оптимизацији поступака и припреми приоритетних поступака за дигитализацију.

Четврта фаза
Дигитализација поступака.

У оквиру Пројекта унапређења услуга електронске управе (EDGE) Светске банке и Републике Србије, Републички секретаријат за јавне политике и Канцеларија за информационе технологије и електронску управу покренули су координисани процес пописа административних поступака за грађане. Процес је покренут у складу са Програмом развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2020. до 2022. године, пратећим Акционим планом („Сл. Гласник РС“ број: 85/20), и Акционим планом за спровођење Програма Владе Републике Србије.
Циљ овог процеса јесте упис свих административних поступака јавне управе у регистар административних поступака Републичког секретаријата за јавне политике, јавна доступност информација о свим поступцима за грађане, као и јачање транспарентности, предвидивости, стандардног приступа, координисаног поједностављења и дигитализације административних поступака.

У складу са наведеним у марту 2021. године започет је процес пописа административних поступака на свим нивоима власти, како би се обезбедило да грађани могу све информације о свим поступцима пронаћи на једном месту.

У оквиру Пројекта унапређења услуга електронске управе Светске банке и Канцеларије за ИТЕ и е-управу, уз подршку Републичког секретаријата за јавне политике као координатора на попису и оптимизацији административних поступака, а за потребе спровођења активности пројектом на анализи трансформације сервиса за грађане, Канцеларија за ИТЕ и е-управу и Светска банка ангажовали су JV Omni Group Business Solution d.o.o. и Научне апликације д.о.о. Београд.
У наредних 2 месеца план је да се, заједно са јавном управом, спроведе попис административних поступака за грађане попуњавањем електронских упитника. Свим органима и организацијама биће достављени приступни креденцијали ка наведеном упитнику, као и помоћ при њиховом попуњавању.