Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Одржана ОЕЦД конференцијa „WB COMPETITIVENESS OUTLOOK 2024: RECAP OF THE ASSESSMENT PROCESS, ZOOM IN ON DATA GAPS FOR DIGITALISATION CLUSTER AND NEXT STEPS “ 19.10.2023

23 / 10 / 2023

Конференција на тему конкурентности у Републици Србији, са посебним освртом на дигитализацију, одржана 19.10.2023. у хотелу Хајат. Током трајања конференције представљена су достигнућа, препреке и будући правци деловања у циљу спровођења дигиталне трансформације. Поред дигитализације, било је речи и о пословном окружењу, вештинама, озелењавању повезаности и инфраструктури. Све ове области су саставни део публикације „Преглед конкурентности за Југоисточну Европу 2024“. Планирано је да ова публикација буде објављена у јулу 2024. године.

У другој сесији улогу модераторке имала је заменица директорке РСЈП-а Сања Мешановић. У свом обраћању истакла је значај публикације коју израђује ОЕЦД у контексту дефинисања националних структурних реформи и јавних политика. Коришћење релевантних информација из ове публикације доприноси сагледавању регионалног аспекта кроз поређење са другим земљама из окружења и размени искустава. Такође је наглашен значај доношења одлука на бази адекватних података. Из перспективе РСЈП-а, посебно је истакнут хоризонтални обухват дигитализације и користи коју она има за привреду и грађане. Допринос РСЈП-а процесу дигитализације највише се огледа кроз еКонсултације као механизма за транспарентно креирање јавних политика и Регистра административних поступака који представља јединствено место на коме се могу наћи сви поступци које спроводе органи јавне управе а намењени су грађанима и привреди. На овој сесији су поред заменице директорке РСЈП-а Сање Мешановић, учествовали и чланови ОЕЦД тима Martin Kohtze, Ali-Fuad Turgut и Маријана Петровић, помоћница директора РЗС-а Душан Гавриловић и представници ресорних министарстава.