Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Завршни догађај Пројекта за менторство у локалном процесу планирања у циљу локализације Агенде за одрживи развој до 2030. године у Србији

30 / 06 / 2022

Београд, 29. јун 2022. године – уприличен је завршни догађај Пројекта за менторство у локалном процесу планирања у циљу локализације Агенде за одрживи развој до 2030. године у Србији.

План развоја као документ представља план развоја једне заједнице који је у складу са жељама свих чланова заједнице и реалним могућностима за развој. Да би се такав план направио неопходно је успостављање и доследно поштовање стандарда струке и усклађености са Законом, уз активно учешће локалне заједнице.

Менторску подршку у припреми и изради Нацрта плана развоја Града Ужица и Општине Сремски Карловци у претходних годину дана пружио је Републички секретаријат за јавне политике уз консултантску подршку Едуконс Универзитета. Пројекат је финансиран из гранта који су доделиле Владе Швајцарске и Немачке у оквиру пројекта „Реформа јавних финансија – Агенда 2030“ који спроводи GIZ .

„За израду Плана развоја јединица локалне самоуправе, документа развојног планирања највишег нивоа, потребно је добро разумевање проблема, аналитичност, јасни, релевантни и временски одређени циљеви, мерљивост резултата, усклађеност планова са буџетом, обезбеђено учешће свих заинтересованих страна и циљних група у формулисању мера, као и усклађеност са планским документима на вишем нивоу.“ – истакла је Бојана Тошић, директорка Републичког секретаријата за јавне политике.

„Да би се постигли циљеви одрживог развоја до 2030. године, неопходна је сарадња свих друштвених актера, на свим нивоима власти. Чак преко 65% циљева Агенде 2030 зависи од одлука донетих на локалном или регионалном нивоу. Начин на који се наша друштва развијају локално је стога одлучујући за начин на који креирамо праведну, еколошки одговорну и одрживу будућност.

За постизање напретка у одрживом развоју, од суштинске је важности да локални актери управљају и преузму власништво над процесом, што изискује свеобухватно разумевање Агенде 2030 и њених темељних принципа, дијалог и сарадњу свих кључних партнера у овом процесу“, изјавила је Милена Алтмајер, вођа пројекта „Реформа јавних финансија – Агенда 2030“.

Циљ пројекта био је да се реализацијом пројектних активности унапреде капацитети две локалне самоуправе за планирање утемељено на чињеницама и подацима и остваривање циљева одрживог развоја кроз дефинисање локалних приоритета. То подразумева боље коришћење локалних ресурса и квалитетније пружање услуга грађанима и привреди у складу са законским надлежностима.

„Овим путем бих се захвалила и нашим европским партнерима који нам пружају сваку врсту помоћи у реформи јавне управе као важном сегменту европских интеграција. Посебно бих истакла сарадњу са ГИЗ-ом и СДЦ-ом који су препознали значај локалног развоја и обезбедили финансијска средства за реализацију овог пројекта“- изјавила је Бојана Тошић.

На примеру града Ужица и општине Сремски Карловци истиче се значај координације Републичког секретаријата за јавне политике у обликовању и законском усклађивању Плана развоја јединица локалне самоуправе, како би шансе за њихов реалан развој биле веће и на корист привреде и свих грађана.