Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Пројекат „ЕУ за боље пословно окружење – EU4BE“

09 / 03 / 2023

 

Пројекат има за циљ унапређење пословног окружења кроз побољшање координације реформи у области пословног окружења, оптимизацију административних поступака, попис и оптимизацију административних захтева и дигитализацију административних поступака по моделу пословне епизоде.
Спровођење пројекта започело је у јулу 2021. године, и трајаће 4 године, до јуна 2025. године. Вредност пројекта је 8 милиона евра. Финансијска средства за спровођење пројекта обезбедила је Европска унија, а спровођење пројекта поверено је Светској банци.
Активности пројекта груписане су у три компоненте.
У оквиру Компоненте 1 предвиђено је успостављање платформе за координацију реформи у области пословног окружења. Циљ ове компоненте је унапређење координације постојећих механизама за остваривање приоритета Владе РС, као и ефикасније повезивање ових механизама са механизмима за координацију донаторске помоћи. Као подршка успостављању платформе и идентификацији приоритета Владе РС, предвиђено је одржавање тематских састанака/радионица који имају за циљ повезивање представника привреде, институција јавне управе и других заинтересованих страна.
У оквиру Компоненте 2 предвиђен је наставак активности на поједностављењу пословног окружења, и то путем: оптимизације 350 административних поступака, пописа административних захтева, припреми водича „како започети и водити бизнис у складу са прописима“, и унапређења методологије за пружање услуга јавне управе. У оквиру посебне подкомпоненте обезбеђена су средства за дигитализацију 20 пословних епизода које се односе на области паметне специјализације.
У оквиру Компоненте 3 обезбеђена су средства за финансирање приоритетних реформи Владе РС. Ова средства намењена су финансирању пројеката који доприносе остваривању приоритета Владе РС у области пословног окружења, а за које средства нису обезбеђена у буџету, одн. из средстава других донатора. Средства у оквиру ове компоненте додељиваће се путем јавних позива који ће бити расписивани периодично.
Више информација о пројекту можете пронаћи на инфо-графику у прилогу.

PDF 3.8mb

О пројекту

Погледај
PDF 2.7mb

ПE Животни Век

Погледај
DOCX 0.9mb

EU4BE Препоруке за унапређење регулаторног пословног окружења у Србији јул 2022

Погледај
DOCX 0.4mb

Препоруке 2-ог Извештаја о пословном окружењу у Србији

Погледај
DOCX 0.8mb

Коначни извештај са радионице валидације ЦЕП

Погледај